Sposoby blokowania i unikania plików cookie

Internet Explorer:

W oknie przeglądarki przejdź do menu Narzędzia i wybierz Opcje internetowe > Prywatność > Zaawansowane.

Kliknij Zastąp automatyczną obsługę plików cookie.

Wskaż sposób, w jaki Internet Explorer ma obsługiwać pliki cookie pochodzące z tej samej firmy oraz pliki cookie innych firm (tj. serwisów innych niż ten, z którego w danej chwili korzystasz).

Aby zawsze zezwalać na zapisywanie plików cookie na swoim komputerze, kliknij Zaakceptuj.

Aby nie zezwalać na zapisywanie plików cookie na swoim komputerze, kliknij Zablokuj.

Aby otrzymywać zapytanie na temat zezwalania na zapisywanie plików cookie na swoim komputerze, kliknij Monituj.

Aby zawsze zezwalać na zapisywanie na swoim komputerze plików cookie dotyczących sesji (tzn. plików cookie, które zostaną usunięte z Twojego komputera po zamknięciu przeglądarki Internet Explorer), kliknij Zawsze zezwalaj na pliki cookie dotyczące sesji.

Safari

Wybierz Safari -> Preferencje.

2. Kliknij przycisk na pasku narzędzi Zabezpieczenia.

3. Safari wyświetli ustawienia preferencji.

4. Wybierz sposób akceptowania plików cookie za pomocą następujących przycisków opcji:

Nigdy: Całkowicie zablokuj pliki cookie.

Zawsze: Akceptuj wszystkie pliki cookie.

Tylko z witryn, które odwiedzam: Domyślna opcja, która umożliwia prawidłowe funkcjonowanie witryn internetowych bez zezwalania na duże ilości niedozwolonych plików cookie.

Aby wyświetlić pliki cookie znajdujące się w danej chwili w swoim systemie, kliknij przycisk Pokaż pliki cookie.

6. Serwis, który wykorzystywał dany plik cookie , usunie z pamięci wszelkie informacje przechowywane w tym pliku, co może oznaczać konieczność ręcznego wykonywania pewnych funkcji, na przykład podania hasła, które wcześniej było automatycznie odczytywane z pliku cookie.

7. Kliknij przycisk Zamknij, aby zachować swoje zmiany.

Google Chrome:

Kliknij ikonę oznaczoną kluczem na pasku narzędzi przeglądarki.

Wybierz Opcje (Preferencje w systemach Mac i Linux; Ustawienia w systemie Chromebook).

Kliknij zakładkę Under the Hood.

Kliknij Ustawienia Treści w sekcji „Prywatność”.

Kliknij zakładkę Cookies w wyświetlonym oknie dialogowym Ustawienia Treści:

Usuwanie plików cookie

Kliknij „Wszystkie pliki cookie i dane stron”, aby otworzyć okno dialogowe „Pliki cookie i dane stron”.

Aby usunąć wszystkie pliki cookie, kliknij przycisk „Usuń wszystko” w dolnej części okna dialogowego. Aby usunąć określony plik cookie, zaznacz stronę, która go utworzyła, następnie zaznacz plik cookie i kliknij „Usuń”.

Domyślne blokowanie plików cookie

Blokowanie wszystkich plików cookie: Wybierz „Blokuj próby umieszczenia na komputerze danych z witryn”. Pamiętaj, że to ustawienie uniemożliwia działanie większości stron, które wymagają zalogowania się. Za każdym razem, gdy przeglądarka zablokuje plik cookie, na pasku adresu zobaczysz ikonę.

Blokowanie tylko plików cookie innych firm: Zaznacz pole wyboru „Zignoruj wyjątki i zablokuj pliki cookie z witryn innych firm”. Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje odrzucanie plików cookie innych firm pochodzących z witryny, nawet wówczas, gdy została ona dodana do listy „Wyjątki” i może tworzyć pliki cookie na komputerze.

Domyślne zezwalanie na pliki cookie

Aby zezwalać na pliki cookie zarówno własne, jak i innych firm, zaznacz opcję „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie”. Jeśli akceptowane mają być tylko własne pliki cookie, zaznacz pole wyboru „Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm”.

Określanie wyjątków dla plików cookie pochodzących z określonych witryn lub domen

Aby określić sposób obsługi plików cookie z kilku określonych witryn lub domen, kliknij „Zarządzaj wyjątkami”. Aby dodać regułę w wyświetlonym oknie dialogowym Wyjątki dla plików cookie i danych witryn, wykonaj następujące kroki:

Kliknij pole „Dodaj nowy wzorzec wyjątków” i wpisz nazwę domeny, dla której chcesz utworzyć wyjątek.

Aby utworzyć wyjątki dla całej domeny, wstaw [*.] przed nazwą domeny (np. [*.]google.com).

Możesz też podać adres IP, IPv6 lub URL spoza protokołu HTTP.

W menu określ, czy witryna może tworzyć pliki cookie. Jeżeli wybierzesz Wyczyść przy zamykaniu, pliki cookie będą usuwane, gdy zamkniesz przeglądarkę.

W tym oknie dialogowym możesz również edytować i usuwać wyjątki.